Regio en Ruimte

Arbeidsmobiliteit, skill-gerelateerdheid en stedelijke innovatie

Oort, Frank van; Weterings, Anet; Nedelkoska, Ljubica; Neffke, Frank

Economische vernieuwing ontstaat vaak door bestaande kennis uit verschillende sectoren te combineren. Arbeidsmobiliteit speelt een belangrijke rol in vernieuwing in regionale economieen, omdat werknemers dragers zijn van kennis en vaardigheden die cruciaal zijn voor innovatie. Omdat arbeid maar beperkt mobiel is, varieren de mogelijkheden voor vernieuwing hierdoor per regio, zelfs binnen Nederland. In dit artikel beschrijven we een methode om kansen en bedreigingen van regionale economieen te identificeren aan de hand van de kennis en vaardigheden van werknemers in de regio. We illustreren dit voor de provincie Zuid-Holland. Ons onderzoek laat zien dat door de veelomvattende definities van topsectoren, waardevolle kruisbestuivingen tussen gedetailleerde sectoren vaak onopgemerkt blijven. Daarnaast bespreken we welke mogelijkheden beleidsmakers hebben voor het stimuleren van vernieuwing van de regionale economie. De aansluiting van vraag en aanbod in skills op de arbeidsmarkt, het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en het faciliteren van het lokale productiemilieu door bereikbaarheid, voorzieningen en woningmarkt zijn belangrijk. Ook voor arbeidsmarktbeleid dat zich richt op krimpende clusters is het verstandig rekening te houden met skill-gerelateerdheid: zowel in de scholing van werknemers als in de bemiddeling van werklozen.