Behandeluitkomsten gespecialiseerde ggz-behandelaren: ggz-instelling versus vrijgevestigd

Rudy Douven, Tobias Hlobil en Lisanne Schippers

Patiënten in de specialistische ggz kunnen behandeld worden in een ggz-instelling of door vrijgevestigde behandelaren. We onderzoeken voor initiële behandelingen in 2008-2014 of de kans op een toename van het algemeen functioneren van een patiënt, zoals gemeten door de GAF-score, verschilt tussen beide type behandelaren. De GAF-score is een score die behandelaren zelf rapporteren voor en na een behandeling. We vinden dat de kans op een toename van de GAF-score, voor patiënten met dezelfde diagnose en mate van klachten, ongeveer anderhalf keer hoger is bij vrijgevestigde behandelaren dan bij een ggz-instelling. In dit artikel bespreken we mogelijke verklaringen voor deze verschillen.