Economisch denken in beweging

De economie van marktwerking in Chicago en Wenen

Tieben, Bert

Waarom valt het economen zo lastig de voordelen van marktwerkingsbeleid over het voetlicht te brengen? Een reden hiervoor is het theoretische karakter van hun belangrijkste argument, de welvaartstheorie met de twee theorema's van Pareto. Dit artikel bespreekt hoe het marktwerkingsbeleid via een alternatieve route onderbouwd kan worden, zonder een beroep te doen op de Pareto-theorema's. De alternatieve routes lopen via Chicago en Wenen en de scholen die in die plaatsen het levenslicht hebben gezien. De Chicago school en de Oostenrijkse school worden ook wel de hoeders van dogmatisch liberalisme genoemd. Maar achter het dogma schuilt interessante economie waarin enerzijds het accent wordt gelegd op de dynamiek van het marktproces (Oostenrijkse school) en anderzijds op empirisch onderzoek op basis van partiële evenwichtsmodellen (Chicago school). De kennis van deze scholen over het fenomeen marktwerking kan helpen om het beleid sterker te grondvesten .