Luchtvaart en evaluaties

De gouden standaard: Veldexperimenten in de voorbereiding en evaluatie van beleid

Kooreman, Peter; Potters, Jan

Effecten van interventies kunnen het meest geloofwaardig worden gemeten met behulp van een gerandomiseerd veldexperiment. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van medicijnen, het uitdelen van malarianetten in een ontwikkelingsland, of het veranderen van de default-inleg in een spaarplan. Bij zulke experimenten wordt een willekeurig gekozen deel van de te onderzoeken personen aan de interventie blootgesteld. De overige personen dienen als controlegroep. We bespreken het wetenschappelijke en maatschappelijke belang van veldexperimenten, mede aan de hand van voorbeelden zoals onderzoek naar het effect van de default-inleg in spaarplannen op besparingen en het ontwerpen van online tools die klanten helpen inzicht te krijgen in de afruil tussen risico en rendement. We gaan in op veel gehoorde bezwaren tegen veldexperimenten en bespreken organisatorische, juridische en ethische aspecten.