Van Kredietcrisis naar Recessie

De kredietcrisis - oorzaken, gevolgen en beleid

Bijlsma, Michiel; van der Horst, Albert; Kok, Suzanne

De kredietcrisis heeft de wereldeconomie in de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog gestort. Ook de Nederlandse financiële sector is sterk geraakt. Dit vraagt om diepgaande analyse van de oorzaken en gevolgen. De huidige crisis heeft een totaal ander karakter dan die aan het begin van de jaren tachtig. Toen waren te lage winsten en geringe prikkels het probleem. Nu hebben we te maken met enerzijds speculatieve zeepbellen als gevolg van een overvloed aan besparingen en onderschatting van financiële risicos en anderzijds financiële innovaties die het systeemrisico vergrootten, terwijl regulering van en toezicht op het bancaire systeem achterbleef. De discussie over de beste inrichting en regulering, na terugkeer van rust op de financiële markten, is in volle gang. Reikwijdte en uitvoering van regulering zullen moeten veranderen. Daarbij dient niet uit het oog te worden verloren dat goedwerkende financiële markten essentieel zijn voor economische groei.