Themanummer: Gezondheid, gedrag en prikkels

De meting van maatschappelijke voorkeuren voor gezondheid(szorg) vanuit gedragseconomisch perspectief

Attema, Arthur

Het is wenselijk om de voorkeuren van mensen met betrekking tot de afruil tussen efficientie en rechtvaardigheid van gezondheidszorg, in termen van het gebruik van zorg, op een zuivere manier te meten. De beleidsmaker krijgt hierdoor de mogelijkheid om beslissingen te nemen die in het belang van de maatschappij zijn. Dit artikel demonstreert hoe inzichten uit de gedragseconomie kunnen worden gebruikt om maatschappelijke voorkeuren voor de verdeling van zorgmiddelen beter te kunnen meten. Een praktisch voorbeeld toont de relevantie van deze nieuwe inzichten voor de allocatie van schaarse middelen in de gezondheidszorg aan.