Woningmarkt

De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek

Koning, Pierre; Leuvensteijn, Michiel van

Zijn de corporaties de meest aangewezen partij om de publieke doelstellingen van het sociale huurbeleid te bereiken? Ligt een meer prominente rol van het Rijk en de gemeenten niet voor de hand? Dit artikel gaat nader in op deze vragen. Een belangrijk onderscheid geldt daarbij tussen de doelstellingen van betaalbaarheid en leefbaarheid. Bij de eerste lijkt geen rol weggelegd voor de corporaties, bij de tweede zou dat wel zo kunnen zijn. Daarna volgen drie mogelijke beleidsrichtingen waarmee de sturingskracht van de overheid op de corporaties bij het huurbeleid vergroot zou kunnen worden: strakker toezicht op de corporaties, beperking van het taakveld van corporaties en meer directe sturing door de overheid en verkleining van de corporatiesector door uittreding.