Besluitvorming, financialisering en sociale ongelijkheid

Deelname van kwetsbare groepen aan het arbeidsproces en maatschappij

Vogels, Els

In een samenleving en arbeidsmarkt die complexer worden door technologische ontwikkelingen, zoals robotisering, en waarin meer eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt gevraagd, worden kwetsbare groepen voor diverse problemen gesteld. Overheid, maatschappelijke organisaties en werkgevers staan voor de opdracht deze kwetsbare groepen zoveel mogelijk mee te laten doen aan de arbeidsmarkt, inclusieve arbeidsmarkt, en/of aan de maatschappij, inclusieve samenleving. Participatie in onderwijs, werk en sociale activiteiten, verhogen het welbevinden van mensen en zijn financieel rendabel. Dit artikel schetst mogelijkheden om de positie van mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden en analfabeten te verbeteren, zodat zij niet buiten de boot vallen