Academisch economieonderwijs na de crisis

Economieonderwijs in balans: kiezen en samenwerken

Bovenberg, Lans

Het voorliggende artikel is de rede die door mij is uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar F.J.D. Goldschmeding leerstoel Vernieuwing van Economieonderwijs aan Tilburg University op donderdag 15 december 2016.