Minithema: Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

Gezondheid werkt

Polder, Johan

Gezondheid en welvaart bevorderen elkaar. Arbeid speelt daarin een centrale rol via arbeidsinzet en arbeidsproductiviteit. Gezonde werknemers verzuimen minder en presteren beter. De meeste mensen met een chronische ziekte werken en hun aantal neemt toe. Het zijn vooral de ervaren gezondheid en beperkingen waardoor mensen uit het arbeidsproces raken. Mensen kunnen ook ziek worden door het werk. Het gaat dan om infectieziekten, maar ook om bedrijfsongevallen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen in omstandigheden. Er zijn grote verschillen in gezondheid, werk en risico s tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden. Daarom moet er blijvend aan gezondheid gewerkt worden, met gevoel voor rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en nuchterheid.