Minithema: Veldexperimenten voor Beleid

Helpt competitief beoordelen mannelijke studenten weer op de rails? Een overzicht van experimenteel bewijs

Onderstal, Sander

In de laatste decennia presteren mannen gemiddeld slechter dan vrouwen in alle lagen van het onderwijs. In dit artikel onderzoek ik of een verhoogde competitieve druk op tentamens mannelijke studenten in het hoger onderwijs weer op de rails kan helpen. De literatuur geeft geen eenduidig antwoord op deze vraag. Verschillende empirische onderzoeken laten zien dat mannen relatief goed presteren op competitieve tentamens. In een veldexperiment op de Universiteit van Amsterdam wordt echter alleen binnen een kleine subgroep een ge-slachtseffect gevonden.