Digitale economie: twee mensen die op hun telefoon kijken.

ICT-projecten van de overheid: Omgaan met onzekerheid

Carl Koopmans, Menno van Benthem, Walter Hulsker en Wim Spit

De overheid kan beter omgaan met onzekerheden in ICT-projecten door maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s) uit te laten voeren. Een MKBA brengt alle effecten, kosten en baten gestructureerd in kaart, met oog voor meerdere mogelijke uitkomsten. MKBA’s kunnen in verschillende fasen van de besluitvorming plaatsvinden, waarbij de vorm van de MKBA wordt aangepast aan de mate van onzekerheid van de beschikbare informatie. Het is van belang om projecten niet te groot op te zetten, meerdere scenario’s uit te werken, flexibiliteit in te bouwen en realistische verwachtingen te koesteren. Daarmee worden onzekerheden bij deze projecten niet volledig weggenomen, maar ze worden wel (h)erkend en verkleind.