Mensenbenen al rennend en lopend op een lopende band.

Kopen op de KLM Open: Zijn sociaal-demografische kenmerken, gedrag en bezoekersmotief en evenement- omstandigheden van invloed op de bestedingen van bezoekers?

Jelle Schoemaker

Steden en landen zetten vaak veel middelen in om sportevenementen naar zich toe te trekken. Vanuit dit oogpunt is het interessant om te analyseren hoeveel bestedingen de bezoekers van een evenement doen en welke factoren hiermee samenhangen. Voor dit onderzoek zijn bezoekers aan de KLM Open in 2016, 2017 en 2018 bevraagd naar hun uitgaven tijdens en rondom dit evenement. Dagbestedingen blijken samen te hangen met het aantal dagen bezoek, of er overnacht wordt, buitenlandse herkomst en leeftijd van de bezoeker. Bovendien blijken de prestaties van Nederlandse deelnemers en de hoeveelheid regenval een rol te spelen in het uitgavenpatroon. Evenementorganisatoren en (horeca-)ondernemers in de regio kunnen deze inzichten gebruiken om te profiteren van de aanwezige geldstromen op en rondom het evenement en daarmee subsidiebijdragen vanuit de overheid beperken.