Flexibiliteit en zekerheid: een nieuwe balans

Marktfalen op de markt van flexibele arbeid

Heyma, Arjan; Theeuwes, Jules

Dit artikel gaat in op drie vormen van marktfalen op de markt voor flexibele arbeid: het lage gemiddelde loon voor flexibel werk, het gevaar dat flexwerkers voor de rest van hun loopbaan vast komen te zitten in een onaantrekkelijk deel van de arbeidsmarkt, en het gebrek aan investeringen in het menselijk kapitaal van flexwerkers met lagere productiviteitsontwikkelingen in de economie als gevolg. Marktfalen kan aanleiding zijn voor de overheid om in te grijpen op de markt voor flexibele arbeid op zon manier dat een betere allocatie van arbeid en een hogere welvaart wordt bereikt.