Crisis en inkomensverdeling, macro-economie in historisch perspectief

Marx' macro-economie avant la lettre

Reuten, Geert

De term macro-economie dateert uit 1933, maar macro-economisch redeneren is eerder al geleidelijk ontstaan. Dit artikel bespreekt belangrijke macro-economische aanzetten in Marx' hoofdwerk 'Das Kapital'. Marx tilt technische ontwikkeling naar een macro-economisch niveau; hij is de eerste econoom die een macro-economisch twee-sectormodel ontwikkelt en hij is ook de eerste conjunctuurtheoreticus. Zijn werk op deze terreinen is voorts van inhoudelijk-programmatisch belang voor de macro-economie.