Arbeidsmarkt, Communicatie, Marktordening

Netwerkconcurrentie en toegangsregulering in de telecommunicatiesector

Bijlsma, Michiel; Van Dijk, Machiel

De markt voor telecommunicatie in Nederland verandert. De verschillen
tussen de voormalige kabel- en telefonienetwerken verdwijnen
langzamerhand. Regulering van de telecommunicatiemarkt staat voor
de uitdaging zich aan te passen aan deze veranderende marktomstandigheden.
De centrale vraag in dit artikel luidt: hoe zou toegangsregulering
van de telecommunicatiemarkt eruit moeten zien als netwerken
en diensten geconvergeerd zijn? Onze belangrijkste conclusie is dat
toetreding ook zonder toegangsregulering plaats zal vinden, ongeacht
de aard van de concurrentie op retailniveau. Concurrentie om
marktaandeel op wholesaleniveau leidt vervolgens tot lage toegangstarieven.
In een wereld met volwassen concurrentie tussen de twee
netwerken kan de overheid toegangsregulering daarom heroverwegen.