Themanummer: Gezondheid, gedrag en prikkels

Nudging in de gezondheidszorg: zachte heelmeesters?

Kooreman, Peter; Dillingh, Rik

De eerste overzichtsstudies over nudging in de gezondheidszorg tonen enige effecten, maar er zijn nog veel openstaande vragen en er is geen reden voor hooggespannen verwachtingen. Over de effectiviteit van prijsprikkels is veel meer onderzoek beschikbaar. Prijsprikkels kunnen gezonde keuzes bevorderen, mits ze voldoende groot zijn en bij de toepassing goed wordt geanticipeerd op alle gedragsreacties.