Digitale economie: twee mensen die op hun telefoon kijken.

Om de toekomst van de belastingheffing van de ondernemings- winsten in Europa (oratie)

Maarten de Wilde

‘The international corporate tax system is under unprecedented stress,’ aldus het IMF in zijn recente beleidsdocument ‘Corporate Taxation in the Global Economy’ (2019). 1 Er is wat mis. De winstbelasting staat in de schijnwerpers. Tot voor kort het domein van fiscale techneuten, maar nu breed bediscussieerd. In de media, politiek, maar ook in de rechtspraktijk en wetenschap. Met telkens een ongedefinieerd onbehagen over ‘hoe het er met de vennootschapsbelasting voor staat’. Het ongenoegen lijkt breed gedeeld. Het tegengestelde lijkt echter te gelden als het gaat om de oplossing. Of zelfs maar de duiding van het probleem. Daar wordt heel verschillend over gedacht.