Een lachende premier Rutte nabij de tweede kamer

Sport: de belangrijkste bijzaak in de wereld?

Ruud Koning

Het belang van sport is groot, de reacties op het aan banden leggen van sport vanwege de coronacrisis (zowel actieve sportbeoefening als daadwerkelijk bezoek aan wedstrijden en evenementen) de afgelopen tijd hebben dit nog eens onderstreept. Er is een minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een minister voor Langdurige Zorg en Sport. Zo bekeken lijkt sport op ministerieel niveau zwaar te zijn afgedekt, maar wat zegt het Coalitieakkoord eigenlijk over sport? In deze korte bijdrage ga ik hier op in, waarbij ik onderscheid maak naar drie dimensies: breedtesport, topsport, en evenementen.