Een lachende premier Rutte nabij de tweede kamer

Landbouw, Natuur en Stikstof

Petra Berkhout

Het Coalitieakkoord van Rutte IV legt evenals Rutte III sterk de nadruk op verduurzaming van de agrarische productie. Daarbij heeft het akkoord oog voor de rol die consument en keten daarin moeten spelen, maar minder voor de internationale omgeving waarin de agrosector opereert. Meer dan Rutte III gaat het akkoord uit van een zekere maakbaarheid, waar de vorige coalitie innovatie en ondernemerschap als cruciale elementen naar voren schoof. Een omvangrijk Nationaal Programma Landelijk Gebied moet gaan bijdragen aan een betere balans tussen landbouw en natuur.