Nederlands landschap met molen

Tijdschrift voor Politieke Ekonomie: Jaargang 1983, nr 3

1983 jaargang 6(3)
tpedigitaal logo

Over de normering van het financieringstekort

Casper van Ewijk

TPE 1983 jaargang 6(3) pagina 11-31

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Planning en sturing in Hongarije

Wim Swaan en Hans van Zon

TPE 1983 jaargang 6(3) pagina 32-51

Artikel PDF

tpedigitaal logo

De betekenis van industriele exporten voor ontwikkelingslanden

Pitou van Dijck en Harmen Verbruggen

TPE 1983 jaargang 6(3) pagina 52-85

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid: onafhankelijk variabel?

Niek Boekhorst

TPE 1983 jaargang 6(3) pagina 86-108

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Bewapening en werkgelegenheid in Nederland

Piet de Vrije

TPE 1983 jaargang 6(3) pagina 109-133

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Militaire produktie bij DAF-trucks, 1972-1982

Ronald Paping

TPE 1983 jaargang 6(3) pagina 134-145

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Wat is Politikologie? Bespreking van: M. Fennema en R. van der Wouden (red.), Het politicologendebat. Wat is politiek?, Van Gennep, Amsterdam 1982

Ton Korver

TPE 1983 jaargang 6(3) pagina 146-152

Artikel PDF