Nederlands landschap met molen

Tijdschrift voor Politieke Ekonomie: Jaargang 1985, nr 4

1985 jaargang 8(4)
tpedigitaal logo

Ekonomische groei en verzorgingsstaat

Walter Korpi

TPE 1985 jaargang 8(4) pagina 6-36

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Stagnatie en ekonomisch beleid in vier kleine landen

Victor F. Wesseling

TPE 1985 jaargang 8(4) pagina 37-57

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Terug naar de regio? Kansen voor een regionale herintegratie van produktie en konsumptie ten gevolge van de ontwikkeling van nieuwe technologie

Gerd Junne

TPE 1985 jaargang 8(4) pagina 58-67

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Programmeerbare automatisering: nieuwe wegen of betreden paden?

Rob Bilderbeek en Paul Kalff

TPE 1985 jaargang 8(4) pagina 68-87

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Arbeidstijdverkorting met behoud van loon: 32 uur in 1988?

Coen Teulings

TPE 1985 jaargang 8(4) pagina 88-101

Artikel PDF

tpedigitaal logo

De strategie achter de gouden standaard. Colijn en zijn kritici

Louis Heijnsbroek

TPE 1985 jaargang 8(4) pagina 102-122

Artikel PDF