65 jaar CPB, ontwikkelingshulp, WK voetbal

65 jaar CPB, ontwikkelingshulp, WK voetbal

2010 jaargang 4(3)
tpedigitaal logo

Inhoudsopgave en colofon

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina i-iv

Artikel PDF

tpedigitaal logo

Het CPB kan nog niet met pensioen

den Butter, Frank

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina 1-18

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Kosten en baten van het Centraal Planbureau: verleden, heden en toekomst

Koopmans, Carl

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina 19-30

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Hulp bij ontwikkeling: minder pretentie, meer ambitie

van Lieshout, Peter; Went, Robert; Kremer, Monique

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina 31-52

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Hernieuwde aandacht voor reproductieve gezondheid en onderwijsdeelname

de Jong, Eelke; Smits, Jeroen

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina 53-65

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Werd het Noorden rijk door protectionisme?

van Riel, Bart

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina 66-78

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Brood of spelen? Kosten-batenanalyse van het WK Voetbal in Nederland

de Nooij, Michiel; van den Berg, Marcel; Koopmans, Carl

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina 79-100

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

De invloed van heterogene of homogene brugklassen op de keuze tussen vmbo-tl en havo/vwo

Grift, Yolanda; Tijmen Rumke; Verberne, Paul

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina 101-125

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Een decompositie van de groei van het aandeel zelfstandigen in de beroepsbevolking

van Es, Frank; van Vuuren, Daniel

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina 126-148

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Verzekerde marktmacht

Hinloopen, Jeroen

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina 149-178

Samenvatting | Artikel PDF

tpedigitaal logo

Gehele nummer

TPEdigitaal 2010 jaargang 4(3) pagina 1-178

Artikel PDF